08
06
2017

2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების განრიგი

იხილეთ 2017-2018 სასწავლო წლის საბაკალავრო პროგრამის მისაღები გამოცდების განრიგი.

✓ 15.06 – სიმღერა–გალობა (ვაჟები)

16.06 – სიმღერა–გალობა (გოგონები)

სიმღერა-გალობის გამოცდა წარიმართება ბილეთებით. თითოეული ბილეთი – 4 სიმღერა და 3 გალობა. თითოეული სასიმღერო ნიმუშის ცოდნა ხმიდან-ხმაზე გადასვლით – 10 ქულა, ინტონაცია-დიაპაზონი – 15 ქულა, მოტივის გამეორება – 15 ქულა;

სიმღერა-გალობის გამოცდაზე იწარმოებს ვიდეო-ჩაწერა.

✓ 20.06 – სოლფეჯიო–მუს.ანბანი

კარნახი – 30 ქულა, ტესტი – 30 ქულა, სმენითი ანალიზი – 20 ქულა, ფურცლიდან კითხვა – 10 ქულა, ინტონაციური სავარჯიშო – 10 ქულა;

✓ 23.06 – საქართველოს ისტორია

თითოეული ბილეთი ოთხი საკითხი – ერთი საკითხი 25 ქულა.

✓ 26.06 – კატეხიზმო (გასაუბრება)

✓ 28.06 – ინგლისური (გასაუბრება)

ნიშნები განთავსდება ვებ-გვერდზე გამოცდის დღესვე.

 

 

Share Button