26
06
2017

იხილეთ მისაღები გამოცდის შედეგები “ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში”

✔ გასაუბრებაზე საგანში “ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო)” არ გამოცხადდა ერთი აბიტურიენტი. ყველა დანარჩენმა აბიტურიენტმა მიიღო დადებითი შეფასება.

Share Button