26
03
2019

პროფ. მანანა ანდრიაძისადმი მიძღვნილი სტუდენტური კონფერენცია

2019 წლის 22 მაისს გიორგი მთაწმინდელის სახ. საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანული თეოლოგიისა  და მუსიკოლოგიის საკითხები“,  რომელიც ეძღვნება ცნობილი ქართველი მუსიკისმცოდნის, პროფესორ მანანა ანდრიაძის ხსოვნას.

ინფორმაცია  სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთათვის:

 კონფერენციის თემატიკა:

  • ქრისტიანული ღვთისმეტყველება;
  • საეკლესიო მუსიკოლოგია და ეთნომუსიკოლოგია;
  • ქრისტიანული ხელოვნება;

 

  •  კონფერენციის ჩატარების დრო – 2019 წლის 22 მაისი
  • კონფერენციის ჩატარების ადგილი – გიორგი მთაწმინდელის სახ. გალობის უნივერსიტეტი, ზ. ანჯაფარიძის 3, თბილისი
  • კონფერენციის სამუშაო ენა – ქართული
  • რეგლამენტი მომხსენებელთათვის – 20 წუთი (პრეზენტაციისა და  დისკუსიისთვის);

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების რეზიუმე ქართულ ენაზე (არაუმეტეს 150 სიტყვა) და შევსებული სარეგისტრაციო ანკეტა

 მოთხოვნები მოხსენების რეზიუმესადმი

  • რეზიუმე წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში;
  • გამოყენებული შრიფტი: ქართული ტექსტისათვის Sylfaen, ზომა – 12, სტრიქონთაშორისი ინტერვალი – 1,5;

სარეგისტრაციო ანკეტის და რეზიუმეების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 22 აპრილი.

 გთხოვთ, სარეგისტრაციო ანკეტა და რეზიუმე მოგვაწოდოთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე:

საკონტაქტო პირი:

 

 

 

Share Button