ირმა მათიაშვილი

10351399_467653353379924_3363993989359865018_n

დაიბადა 1965 წლის 2 ნოემბერს ქ. თბილისში.

განათლება:

1988 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი.

1988-1992 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრაზე, 1998 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხი. დისერტაციის თემა: „მხატვრული პრობლემები დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში“.

შრომითი საქმიანობა:

1994-97   წლებში მუშაობდა თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკურ უნივერსიტეტში უფროს მასწავლებლად;

1997-98    წლებში ყოველდღიურ გაზეთ „ივერია ექსპრესის“ კრიტიკოსია;

1997-99    წლებში — თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის მასწავლებელი;

1998-2003   წლებში  —  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი;

2003-04   წლებში — ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი;

2004-07 წლებში — ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრის მკვლევარი;

2005-11   წლებში იყო თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში მიწვეული პროფესორი;

2010 წლიდან დღემდე არის თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიწვეული პროფესორი;

2012 წლიდან დღემდე — თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მიწვეული პროფესორი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

 1. ქაშვეთის საკურთხევლის მოხატულობა, საბჭოთა ხელოვნება, №12, თბილისი, 1986წ.;
 2. შემოქმედის მხატვრული სამყარო, საბჭოთა ხელოვნება, №2, თბილისი, 1987წ.;
 3. კედლის მხატვრობისა და არქიტექტურის სინთეზის პრობლემა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში, თეატრი და ცხოვრება, №3, თბილისი, 1993წ.;
 4. მხატვრული სახის სტრუქტურა და ეროვნული ტრადიციებისადმი მიმართება დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თსუ, 1996წ.;
 5. სურათის კონცეფცია დავით კაკაბაძის თეორიულ შემოქმედებაში, ხელოვნება, №1-2-3, თბილისი, 1996წ.;
 6. დავით კაკაბაძე მოდერნიზმის კულტურის კონტექსტში, თეატრი და ცხოვრება, №1, თბილისი, 1997წ.;
 7. პორტრეტის ჟანრი დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში, ძეგლის მეგობარი, №3, თბილისი, 1997წ.;
 8. იმერეთის სერია დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში, ხელოვნება, №4-5-6, თბილისი, 1997წ.;
 9. მოდერნიზმის მიმდინარეობები დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში, სპექტრი, №1, თბილისი, 1998წ.;
 10. დავით კაკაბაძის ფერწერა 1910-იან წლებში, თბილისი, 1999წ.;
 11. კულტურის შინაარსისა და სახვითი სტრუქტურის მიმართებისათვის, კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XX, თბილისი, 2004წ.;
 12. ფორმის ტრანსფორმაციის საკითხისათვის კულტურაში, კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XXII, თბილისი, 2005წ.;
 13. ილია ზდანევიჩი და ქართული მოდერნიზმის კულტურა, სპექტრი,თბილისი, 2008წ.;
 14. საკრალურთან შეხების ასახვა ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში, საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, თბილისი, 2008წ.;
 15. ილია ზდანევიჩი და ტფილისის არტისტული კაფეები, ცივილიზაციური ძიებები, №6, თბილისი, 2008წ.;
 16. დაბურული ხელების თემა ბიზანტიურ იკონოგრაფიაში, ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2, თბილისი, 2009წ.;
 17. ხატისა და სურათის კულტურული ფენომენი, რწმენა და ცოდნა, თბილისი, 2009წ.;
 18. სამი ჯვრის ნიშანი სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადზე, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, №2, ბათუმი, 2010წ.;
 19. სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადის იკონოგრაფია, ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3, თბილისი, 2011წ.;
 20. სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადის რელიეფთა საღვთისმეტყველო იდეა, ქართველოლოგია, №2, თბილისი, 2011წ.;
 21. Iconographie de la façade de Svetitskhoveli d′ouest. Proceeding of the 22ndInternational Congress of Byzantine Studies, Sofia, V, 2011წ.;
 22. გრიფონის ფიგურა ოშკის გუმბათის ყელზე, საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი-ბათუმი, 2012წ.;
 23. მცენარეული სიმბოლიკა სამთავისის საფასადო რელიეფებში, ქართველოლოგია, №6, თბილისი, 2012წ.;
 24. გრიფონის ფიგურა ოშკის საფასადო რელიეფებში, საქართველოს სიძველენი, №15, თბილისი, 2012წ.;
 25. ბასილი დიდის თხზულებათა (Gr.48) მინიატურის ერთი იდეური ასპექტი. საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი“, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2013წ.;
 26. ბასილი დიდის მინიატურის იკონოგრაფიული ასპექტები 48 ხელნაწერში, ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4, თბილისი, 2013წ.;
 27. სიმბოლოთა სახისმეტყველება ბასილი დიდის მინიატურაში (თანაავტორი), ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, №5, თბილისი, 2012;
 28. გრიფონის გამოსახულება შუა საუკუნეების ქართულ რელიეფში, ქართველოლოგია, №3, თბილისი, 2014წ.;

 

ტელეფონი: 558 91 00 50

ელ.ფოსტა:  irmamatiashvili@galoba.edu.ge

Share Button