ლიანა წურწუმია

12167059_915074841880784_888928256_n

დაიბადა 1941 წლის 27 აპრილს ქ. ფოთში.

განათლება:

1964 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი;

1980 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. სადისერტაციო ნაშრომი: „ნიკო ჭავჭავაძის ესთეტიკური შეხედულებები“;

შრომითი საქმიანობა:

2006 წლიდან დღემდე არის ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი;

1981-2005 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრის დოცენტი;

1995-2005 წლებში — თბილისი ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების უნივერსიტეტის კულტუროლოგიის კათედრის პედაგოგი;

1970-1981 წლებში — ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრის მასწავლებელი.

სამეცნიერო შრომები:

 1. რეალიზმის საკითხები ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკაში, თსუ, 1979წ.;
 2. მხატვრული და საზოგადოებრივი პროგრესის ურთიერთმიმართების საკითხები ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკაში. საქართველოს მევნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, №2, 1982წ.;
 3. სტუდენტი ახალგაზრდობის ესთეტიკური აღზრდა, კრებ. „ესთეტიკური აღზრდა: მიზანი და საშუალება“, თსუ, 1986წ.;
 4. ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკური შეხედულებები, თსუ, 1984წ.;
 5. ნ. ანტონოვიჩი, ქართული ენციკლოპედია, ტ 1, 1997წ.;
 6. ესთეტიკის და მხატვრული კულტურის საკითხები ანტონ ფურცელაძესთან, კრებ. „ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან“, თსუ, 1996წ.;
 7. ნიკო ნიკოლაძის ფილოსოფიური და ესთეტიკური შეხედულებები, კრებ. „ნიკო ნიკოლაძე – 150“, თსუ, 1999წ.;
 8. აკაკი წერეთლის ესთეტიკურ-ანთროპოლოგიური ხედვა, კრებ. „აკაკი – საიუბილეო კრებული 1“, თსუ, 1999წ.;
 9. დავით გურამიშვილის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური შეხედულებები, თსუ, სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, 2000წ.;
 10. არჩილ ბაგრატიონის ფილოსოფიური და ესთეტიკური შეხედულებები, კრებ. „ესთეტიკისა და კულტუროლოგიის საკითხები, თსუ, 2002წ,;
 11. ნიკო ნიკოლაძე და რუსული კლასიკური ესთეტიკა, კრებ. „ნიკო ნიკოლაძე – 160“, თსუ, 2003წ.;
 12. ქართული რომანტიზმის ეროვნული ფესვები, კრებ, „ესთეტიკისა და კულტუროლოგიის საკითხები“, თსუ, 2004წ.;
 13. ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, თსუ, თბილისი, 2005წ.;
 14. Aesthetic-Anthrological View of Akaki Tsereteli, Multidisciplinary Abstracts on the Caucasus (Social and Humanitarian Sciences) №1, Tbilisi, 2003;
 15. Philosophic and Aesthetic Views of Niko Nikoladze, — იქვე;
 16. თამარის ეპოქა — ქართული კულტურის მწვერვალი, თსუ, 2005წ.;
 17. ქართული ხელოვნების ისტორია, თბილისი, 2008წ, (სალექციო კურსი);
 18. სოციოლოგიის შესავალი, თბილისი, 2009წ. (სალექციო კურსი);
 19. ხელოვნებათმცოდნეობის შესავალი, თბილისი, 2009წ, (სალექციო კურსი);
 20. კოლხეთის აკადემია — ქართული ფილოსოფიური აზრის სათავე, კრებ. „ცოტნეიდელი“, ტ.2, თბილისი, 2008წ.;
 21. ესთეტიკური შეხედულებები, მე-19 საუკუნე, წიგნში: ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ.2, ბათუმი, შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008წ.;
 22. ესთეტიკური იდეები, ესთეტიკური აზრი მე-13-მე-18 საუკუნეების საქართველოში, წიგნში: ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ.3, ბათუმი, შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010წ.;
 23. ქართული ფილოსოფიური გონი: წარსული და თანამედროვეობა, ჟურნალი „ცოტნეიდელი“, ტ2, 2008-2010წწ.;
 24. ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, მე-2 ნაწილი, თსუ, 2011წ.;
 25. ვაჟას პოეტური სამყარო, ჟურნალი „ცოტნეიდელი“, ტ5, 2012წ.;
 26. ესთეტიკური აზრი მე-17 საუკუნის საქართველოში, ჟურნალი „ათინათი“, №2, 2012წ.;
 27. ბესიკის პოეტური სამყარო, „ათინათი“, №3, 2012წ.;
 28. სამყაროს რუსთველისეული აღქმის ესთეტიკური და ეთიკური ასპექტები. ანთოლოგია, ტ1, ჯუმბერ ლეჟავას სახ. საერთაშორისო აკადემია, თბილისი, 2012წ.;
 29. „აღმოსავლური რენესანსის“ თეორია, ანთოლოგია, ტ.2, ჯუმბერ ლეჟავას სახ. საერთაშორისო აკადემია, თბილისი, 2013წ.

 

ტელეფონი:  593 55 48 47

ელ.ფოსტა:   liatsurtsumia@yahoo.com

 

Share Button