მანანა ჟღენტი

11414448_859011984153737_246584193_n

დაიბადა 1971 წლის 13 აპრილს ქ. თბილისში.

განათლება:

1995 წელს დაამთავრა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტი.

შრომითი საქმიანობა:

2003 წლიდან დღემდე არის თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის თანაშემწე; 2009 წლიდან — მუსიკალური ინფორმატიკის მოწვეული პედაგოგი; 2013 წლიდან — აკუსტიკური მუსიკის ჩაწერის პედაგოგი;

2006 წლიდან დღემდე — თბილისის ე. მიქელაძის სახელობის #2 სამუსიკო სასწავლებლის მუსიკალური ინფორმატიკის პედაგოგი;

2009 წლიდან დღემდე — თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული სამუსიკო სემინარიის მუსიკალური ინფორმატიკის პედაგოგი;

2010 წლიდან — სსიპ ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მუსიკალური ტექნოლოგიების ექსპერტი.

სამეცნიერო შრომები:

  1. „ქრესტომათია კლასიკურ ჰარმონიაში“, სახელმძღვანელო, I-II ნაწილი (თანაავტორები ი. და ნ. ჟღენტები), თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, 2007წ;
  2. „Finale“, სახელმძღვანელო მუსიკალური ინფორმატიკის ძირითადი საკითხების შესახებ, თბილისი, 2009წ;
  3. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის მუსიკალური ინფორმატიკის პროგრამის თანაავტორი, 2010წ;
  4. აკუსტიკური მუსიკის ჩაწერა, ლექციები 2 ნაწილად, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, 2014წ.

 

ტელეფონი:  595 01 10 70

ელ. ფოსტა:  info@cinservatoire.edu.ge

Share Button