ნესტან სულავა

download

 

დაიბადა 1948 წლის 4 თებერვალს მარტვილის რაიონში.

განათლება:

1972 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.

1998 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. სადისერტაციო ნაშრომი: „XII-XIII საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფიის მხატვრული სპეციფიკა“.

შრომითი საქმიანობა:

2009 წლიდან დღემდე არის ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეეტის ასოცირებული პროფესორი;

2007 წლიდან დღემდე — სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

2007-12 წლებში იყო თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი;

1999-2006 წლებში იყო შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;

2001-06 წლებში — სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი;

1985-97 წლებში — უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი რუსთველოლოგიის განყოფილებაში.

 

სამეცნიერო შრომები:

 1. ქართული ლიტერატურა, თბილისი, 2013წ;
 2. ჯავახეთის ეპიგრაფიკული კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, თბილისი, 2012წ;
 3. „ვეფხისტყაოსანი“, მეტაფორა, სიმბოლო, ალუზია, ენიგმა, თბილისი, 2009წ;
 4. ნიკოლოზ გულაბერისძე, თხზულებანი, მცხეთა, 2007-08წწ.;
 5. ნიკოლოზ  გულაბერისძე, საკითხავნი, გალობანი, პარაკლისი და დაუჯდომელი სვეტიცხოვლისა, თბილისი, 2006წ,;
 6. ქართული ჰიმნოგრაფია: ტრადიცია და პოეტიკა, თბილისი, 2006წ;
 7. მე-12-13 საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფია, თბილისი, 2003წ;
 8. ხატმებრძოლთა წინააღმდეგ პოლემიკის ასახვა ქართულ ჰიმნოგრაფიაში, თსუ, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები,  თბილისი, 2014წ;
 9. წმიდა ანტონ მარტყოფელის ცხოვრების სვინაქსარული რედაქციები, როგორც ისტორიული და ლიტერატურული თხზულება, გულანი,თბილისი, #15, 2014წ;
 10. კაენისა და აბელის სახისმეტყველებისათვის საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში, ანალები – 10,თბილისი, 2014წ;
 11. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატ-სახის ინტერპრეტაცია ქართულ ჰიმნოგრაფიასა და დავით გურამიშვილის პოეზიაში, ტირილი ღვთისმშობლისა,თბილისი, ლოგოსი, 2015წ;
 12. ეთნიკურდა რელიგიურ-კონფესიურ ურთიერთობათა ასახვა ძველ ქართულ ლიტერატურაში. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: წარსული და თანამედროვეობა. რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, კრებ. 1.თბილისი, თსუ, 2013წ;
 13.  Квирикашвили Л. Православная Энциклопедия, XXXII, Москва, 2013წ;
 14. წმიდა გიორგი მთაწმინდელი და ქართული გალობის მრავალხმიანობის პრობლემა,თბილისი, ანალები, #9. 2013წ;
 15. მიხეილ თამარაშვილი წმ. ანდრია მოციქულისა და წმ. ნინოს მოღვაწეობის შესახებ საქართველოში, გულანი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების ჟურნალი,თბილისი, #11, 2012წ;
 16. ვანის ქვაბთა მონასტრის პოეტ ქალთა ცხოვრება-მემკვიდრეობა გენდერული თვალთახედვით,თბილისი, ინტელექტი, #2, 2012წ;
 17. წმინდანის ხატ-სახის ბუნებისათვის ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში, თსუ, ჰუმანიტარული კვლევები,თბილისი, წელიწდეული, #11, 2011წ;
 18. Песнопения, посвященные св. Иосифу Алавердскому, Православная Энциклопедия, XXVI, Москва, 2011;
 19. სახარებისეული ალუზია ქართულ ისტორიულ საბუთებში, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები,თბილისი, #4, 2011წ;
 20. წმინდანის სულიერი ზეაღსვლა ჰაგიოგრაფიაში,თბილისი, ანალები, #10, 2010წ;
 21. Artistic Function of Indian and Arabian Kingdoms in Shota Rustaveli’s  “The Knight in the Tiger’s Skin” at contemporary level of research (In view of B. Beinen’s works), American Studies Periodical, International Black Sea University, Faculty of Humanities Department of American Studies, 2008
 22. Воплощение ренессансного мышления в поэме Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”, Сб.: Mеждународние Ломидзевские чтения, Российская Акад. наук., Ордена Дружбы народов Институт мировой литературы им. А. М. Горького, М., 2008.
 23. Коментарий к тексту поэмы Руставели, в кн. Шота Руставели, Витязь в тигровой шкуре, грузинский  текст с подстрочником, Санкт-Петербург, 2007;
 24. საგალობლის ლიტურგიკული, შემეცნებით-აღმზრდელობითი და ესთეტიკური მნიუშვნელობა,თბილისი, ლოგოსი, #4, 2007წ;
 25. ტაო-კლარჯეთის ჰიმნოგრაფიული სკოლის ისტორიიდან,თბილისი, ჯვარი ვაზისა, #5, 2005;
 26. საგალობელთა პოეტიკა და მუსიკალური ბუნება, სჯანი, თბილისი, 2994წ;
 27. წმინდა ნინო — ღვთისმშობლის მონაცვლე, ბოდბის სამრეკლო, თბილისი, 2004წ;
 28. ჰიმნოგრაფიის კვლევის მეთოდოლოგიისათვის, თბილისი, რელიგია, #7-8-9, 2003წ;
 29. ზოსიმე მთაწმიდელი, თბილისი, მაცნე, #1-4, 2001წ;
 30. ბასილი მთაწმიდელი, თბილისი, მწიგნობარი, 2001წ;
 31. გალობანი წმიდისა შიოისნი — არსენ ბულმაისიმისძე, თბილისი,  სალიტერატუროგაზეთი, #3, 1997წ.

 

ტელეფონი:  2 30 80 88

ელ.ფოსტა:  nestansulava@tsu.ge

Share Button