2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების პროგრამები

ბაკალავრიატი

მისაღები გამოცდის პროგრამა სიმღერა-გალობაში (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა სოლფეჯიოში (წერა ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა მუსიკალურ ანბანში (ტესტი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა საქართველოს ისტორიაში (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებ (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა უცხო ენაში (ინგლისური)

მაგისტრატურა

მისაღები გამოცდის პროგრამა მუსიკის ისტორიისა და თეორიის გამოცდისათვის (გასაუბრება)

მისაღები გამოცდის პროგრამა ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა უცხო ენაში (ინგლისური)

Share Button