2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების პროგრამები

ბაკალავრიატი

მისაღები გამოცდის პროგრამა ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებ (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა სიმღერა-გალობაში (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა სოლფეჯიოში (წერა ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა მუსიკალურ ანბანში (ტესტი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა უცხო ენაში (ინგლისური)

მაგისტრატურა

მისაღები გამოცდის პროგრამა მუსიკის ისტორიისა და თეორიის გამოცდისათვის (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (ზეპირი)

მისაღები გამოცდის პროგრამა ინგლისური ენა (ტესტირება/გასაუბრება)

Share Button