ბრძანებები
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კომპეტენციას მიკუთვნებული წესების დამტკიცების შესახებ

მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესი

აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების დამტკიცების შესახებ

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის საეკლესიო მუსიკის ბაკალავრიატის საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის საეკლესიო მუსიკათმცოდნეობის სამაგისტრო საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის საეკლესიო მუსიკის ბაკალავრიატის საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების 2014-2015 სასწავლო წელს კურსიდან კურსზე გადაყვანის შესახებ

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის საქმისწარმოების ინსტრუქცია

კატალოგის დამტკიცების აქტი
FaceBook Twitter Google