ელდარ ბუბულაშვილი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი
საქართველოს ისტორიის სასწავლო კურსის პედაგოგი
შესახებ
პუბლიკაციები
სამეცნიერო ნაშრომები

1985 – 1988 წწ.-ში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი ისტორიის განყოფილება (დოქტორანტურა) დაამთავრა საკანდიდატო დისერტაციის წარდგენითა და დაცვით.

1977 – 1983 წწ. -ში სწავლობდა თბილისისა. ს. პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტიის ისტორიის ფაკულტეტზე; დაამთავრა წითელი დიპლომით ИВ №255059 და სადიპლომო ნაშრომის წარდგენითა და დაცვით.
2006 წელს მიიღო ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ნაშრომისათვის: „საქართველოს ეკლესია ეგზარქოსობის დროს“ (დიპლომი №001693), ხოლო 1988 წელს -- ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი ნაშრომისათვის: „ზაქარია ჭიჭინაძე და საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები“ (დიპლომი ИТ №13123).
1983 – 1985 წწ.-ში მცხეთის რ-ნის ერედის არასრული საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი იყო. 1990 – 2005 წწ.-ში -- ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
ელდარ ბუბულაშვილი 1999 წლიდან დღემდე ჟურნალ ,,ჯვარი ვაზისას” რედკოლეგიის წევრი და 1990 წლიდან დღემდე თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი გახლავთ. კითხულობს კურსს - საქართველოს ეკლესიის ისტორია და საქართველოს ისტორია.
2006 წლიდან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი გახლავთ. 2012 წლიდან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან არსებული საქართველოს წყაროების დამდგენი კომისიისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ენციკლოპედიის რედაქციის წევრია.
2013 წლიდან დღემდე არის საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს ავტოკეფალურ ეკლესიათა შორის კონსტიტუციური შეთახმებით გაფორმებულ სამთავრობო კომისიის წევრი.
2006 წლიდან დღემდე გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში მოწვეული პედაგოგი გახლავთ და საქართველოს ეკლესიის ისტორიას და საქართველოს ისტორიის კურსს კითხულობს.

1987 წლიდან დღემდე ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ, ბერძნულ ენებზე გამოქვეყნებული აქვს 201 სამეცნიერო ნაშრომი, მათგან 14 წიგნი და მონოგრაფია. ჩემი ნაშრომები ფიქსირდება შცოპუს-ში(https://www.scopus.com/freelookup/form/author.ru) და ინდექსირებულია Google Scholar-ში.
გამოქვეყნებუკლი პუბლიკაციები:

მონოგრაფიები:
1. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, თბ., 2017, გვ. 1- 205.
2. საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, თანაავტორი (მიტროპოლიტი დანიელი (დათუაშვილი). ე. ჭელიძე), ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, ბერძნულ, ესპანურ ენებზე, თბ., 2017, გვ. 1- 204.
3. ეკლესიის სიწმინდეები საქართველოში, ჩვენი ღირსებანი, მეორე შევსებული გამოცემა თბ., 2016.
4. ტაო-კლარჯეთი (ფოტო-ალბომი), თანაავტორობით, თბ., 2012, გვ. 1-430.
5. პატრიარქი ანტონ II, დიდი ქართველები თბ,. 2011, გვ. 195.
6. Holy Relics Of the Church Of Gergia, 2011, p. 223.
7. ჩვენი ღირსებანი, თანაავტორი, თბ., 2011.
8. სვეტიცხოველი, თანაავტორი, თბ., 2010.
9. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია, თბ., 2008, გვ. 1-36.
10. The Apostolic Church of Georgia, Tb., 2008, p. 1-36.
11. საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, თბ., 2007, გვ. 1-310.
12. ავტორთა კოლექტივთან ერთად (ზ. აბაშიძე, ნ. აბაშიძე, ს. ვარდოსანიძე, გ.საითიძე) ლონდონში ინგლისურ ენაზე  "WITNESS THROUGH TROUBLED TIMES. A History of the orthodox Church of Georgia 1811 to the Present", Bennett & Bloom, London, 2006, გვ. 1 -- 390.
13.ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ეკლესიის საკითხები, თბ. 2003 w. გვ. 1-176;
14. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე (ცხოვრება და მოღვაწეობა), თბ., 2002.

1. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის კანონიკური საფუძვლები, საერთაშორისო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი „ლოგოსი,“ 2018, №9, გვ. 68-76, გამომცემლობა „სეზანი,“ ISSN 1987-6661.
2. ღვაწლი წმინდა იღუმენია ნინო - ამილახვარი, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რელიგია,” 2018, №3, გვ. 34-43, გამომცემლობა „სამშობლო,“ ISSN 1512-1623.
3. განათლება ეკლესიისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტი – ისტორია და თანამედროვეობა (საქართველოს მაგალითზე), „გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი,“ №7-8, 2018, გვ. 3-18; გამომცემლობა „ინტელექტი,” ISSN 1512-1593.
4. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი უცხოეთის ქართული ქრისტიანული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნებაში, ჯვარი ვაზისა, 2018, №12, გვ. 36-42, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ ISSN 1622-6555.
5. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და ქართველი საზოგადოება, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, IV, თბ., 2018, გვ. 56-67, გამომცემლობა „სეზანი,“ ISSN 1987-9784.
6. Restoration of the Georgian Church Autocephaly and the Russian Church, The Georgian National Akademy of Sciences Iv. JavaxiSvili, Tbilisi State University, INTERNACIONAL KARTVELOLOGICAL CONGRES `100 Years of Tbilisi State University, II, Abstraqts, Tb.,2018, გვ. 163-165; გამომცემლობა „მეცნიერება.”
7. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და რუსეთის ეკლესია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი,“ მასალები, II, Tb., 2018, გვ. 23-25;გამომცემლობა „მეცნიერება.”
8. ღირსი ნინო (ამილახვარი), 1784-1839), სამეცნიერო საღვსთიმეტყველო ჟურნალი „რელიგია,” 2018, №1, გვ. 34-43, გამომცემლობა „სამშობლო,“ ISSN 1512-1623
9. სქემ-იღუმენია თამარი (მარჯანიშვილი), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, №1-2, 2018, გვ. 10-18, გამომცემლობა „ინტელექტი,” ISSN 1512-1593.
10. საქართველოს ეკლესიის საკითხი რუსეთ-საქართველოს შორის XVIII ს-ის მეორე ნახევარში გაფორმებულ ხელშეკრულებებში, ანალები, 2017, გვ. 17-43.
11. ქართულ ისტორიოგრაფიაში ანთიმოზ ივერიელის შეფასების საკითხისათვის, საქართველო და ევროპული სამყარო - ფილოსოფიურ-კულტურული დიალოგი, II, თბ., 2017, გვ. 17-28.
12. ღირსი ნინო (ამილახვარი, 1784-1839), რელიგია, 2, 2017, გვ. 60-64.
13. კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე ოქროპირიძე და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, ჯვარივაზისა, #1, 2017, გვ. 34-48.
14. Мингрельая епархия, Православная энциклопедия. Т.XLV, Москва.2017. с. 260-261.
15. კალისტრატე ცინცაძის მიმართვა ქრისტეფორე ციცქიშვილს ქაშუეთის ტაძრის პრობლემის გამო (ტექსტის პუბლიკაცია და მიმოხილვა, კალისტრატე ცინცაძე, საიუბილეო კრებული, 150, 2017, გვ.112-122.
16. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და ქართველი კათოლიკეები, რელიგია, 1, 2017, გვ. 60-63.
17. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია (XIX საუკუნის 60-იანი - XX საუკუნის 20-იანი წლები), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, III, 2017, გვ. 55-66.
18. კათოლიკოს-პატრიარქის ლეონიდე ოქროპირიძის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2016, №3-4, გვ. 12-37.
19. მიტროპოლიტი იოანეს (გამრეკელი) ღვაწლის შეფასებისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, №9-10, თბ., 2016, გვ. 45-51, ინტელექტი.
20. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი XX საუკუნის 30-40-იან წლებში, ანალები, 2016, №12, გვ. 135-161.
21. იტალიაში რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს კულტურული მოღვაწეობის ისტორიიდან, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, II, თბ., 2016, გვ. 53-67.
22. რუსეთ-საქართველოს ეკლესიის ურთიერთობა მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში, ჟურნალი „რელიგია,“ 2016, №2, გვ. 36-44.
23. On the Rate of Anthim Iverianul in Georgian Historiografhy, Internacional scientific conferrence Anthim Iverianul and European European Enlightenment: Texts and Contteqsts, გვ. 51-52.
24. ანთიმოზ ივერიელის შეფასების საკითხისათვის ქართულ ისტორიოგრაფიაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები, თბ., 2016, გვ. 22-24.
25. რუსეთ-საქართველოს საეკლესიო ურთიერთობა უძველესი დროიდან XVIII საუკუნემდე (ზოგადიმიმოხილვა), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 3-4, 2016, გვ. 3-18.
26. უცნობი მასალა კათოლიკო-პატრიარქის ლეონიდე ოქროპირიძის ქადაგებების გამოცემის გამო, რელიგია, 2016, №1, გვ. 48-53.
27. ეკლესიის სიწმინდეები საქართველოში, ჩვენი ღირსებანი, მეორე შევსებული გამოცემა თბ., 2016, გვ. 13-46.
28. ზაქარია ჭიჭინაძე - აჭარის გულშემატკივარი, ზაქარია ჭიჭინაძისადმი 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 27-29 ივნისი, 2014, პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი, კულტურათაშორის დიალოგი, თბ., 2015, გვ. 9- 17.
29. Кутайссккая Духовная Семинария,Православная энциклопедия, XXXIX, Москва, 2015, с. 482-489.
30. დოკუმენტები მეტყველებენ, ანალები, 2015, №11, გვ. 367-390, ინტელექტი.
31. Chruch Political Elite of Great Britian and th Georgian Ortodoxs Church (60-s of th XIX c.-20-s of the XX c), The international Kartvelological congress, Abstraqts, Tbilisi, 2015, Noember 11-13, gv. 195-196.
32. დიდი ბრიტანეთის საეკლესიო პოლიტიკური ელიტა და საქართველოს მრთლმადიდებელი ეკლესია (XIX ს-ის 60-იანი - XX ს-ის 20-იანი წლები), საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მასალები, I, თბ., 2015, 11-13 ნოემბერი, გვ. 26-28, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
33. ერთი უცნობი დოკუმენტი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ლეონიდე ოქროპირიძის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან, რელიგია, 2015, №3, გვ.14-21 გამომცემლობა სამშობლო.
34. The Contibution of Georgian Orthodoxs Church to tehProteqsion and Preservation of the Georgian HeristageAndroal (1970s –First Dekade of the 21Century, RELIGION AND SPPIRITUALITY, NOVA, PUBLISHERS, NEW YORK, 2015, p.89-95
35. ვარლამ ერისთავი პირველი ეგზარქოსი საქართველოსი, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 177, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
36. თბილისის კათოლიკური საეპისკოპოსო, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 569, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
37. ვლადიმერ ნიკოლის ძე ბოგოიავლენსკი, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 282-283, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
38. ვარძიის მონასტერი, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 188, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
39. ვანისა და ბაღდადის ეპარქია, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 153, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
40. ეფრემ მეორე (სიდამონიძე), საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 111, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
41. ვანისა და ბაღდადის ეპარქია, საქართველო, ენციკლოპედია, თბ., 2015, გვ. 153, გამომცემლობა მეცნიერებათა აკადემია.
42. რაფიელ ივანიცკი-ინგილო - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უფლებათა დამცველი (ემინგრანტული მასალების მიხედვით, XX ს-ის 20-იანი წლები ), „რელიგია,’’ სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო, თბ., 2015, №2, 38-60, გამომცემლობა სამშობლო.
43. საეკლესიო მუზეუმში მოსე ჯანაშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2015, №3-4, გვ. 14-23, საპარტიარქოს გამომცემლობა.
44. კონსტანტინე გვარამაძე - სიძველეთა დამცველი (ერთი უცნობი დოკუმენტი), სამი საუნჯე, 2015, №2, გვ. 37-55, გამომცემლობა მერიდიანი.
45. რამდენიმე დოკუმენტი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შესახებ (1921-1922წწ.), თსუ ჰუმანიტარული კვლევები; წელიწდეული, 5, თბ., 2014, გვ. 291-314, თსუ გამომცემლობა.
46. ღვთისმშობლის წილხვდომობის საკითხისათვის (ისტორიულ–წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი), ლოგოსი, 2014, №4, გვ. 18–35.
47. სასულიერო სასწავლებლების დაარსების მცდელობა საქართველოს ეკლესიის აღდგენის პირველ წლებში, ანალები, ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, №10, 2014, გვ. 309–323.
48. ქართული ეკლესია–მონასტრები – სულიერებისა და კულტურის ცენტრები, სრ. საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, ახალგაზრდების ინტელექტუალური და სულიერი განვითარებისათვის, თბ., 2014, გვ. 5–48.
49. ღვაწლი დეკანოზ მელიტონ კელენჯერიძისა, სამი საუნჯე, სამეცნიერო–საზოგადოებრივი ჟურნალი, 2014, №2, გვ. 70–84.
50. ზაქარია ჭიჭინაძე – აჭარის გულშემატკივარი, ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი, კულტურათაშორის დიალოგი, თბილისი, 2014 წლის 27–29 ივნისი, გვ. 14–15.
51. საინტერესო დოკუმენტი ეგზარქოსობის დროინდელი სამონასტრო ცხოვრების შესახებ (ეპისკოპოს ლეონიდე ოქროპირიძის მიმართვა ათონის მთაზე მოღვაწე მამებს), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2014, №1–2, გვ. 24–31.
52. ქართული საეკლესიო საგალობლების აღდგენის ისტორიიდან, ჟურნალი რელიგია, 2014, №1, გვ. 86–91.
53. უცნობი დოკუმენტი წმ. ალექსანდრე (ოქროპირიძე) მღვდელმთავრის შეფასებისათვის, რელიგია, 2013, №3, გვ. 22.
54. სტატია ზაზა აბაშიძესთან ერთად ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИКОСА АНТОНИЯ II, 23-я ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Материалы, М. 2013.
55. საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის ლეონიდე ოქროპირიძის ეპისტოლარული მემკვიდრეობის, ანალები, 2013, №9, გვ. 133–138.
56. ღვაწლი წმ. ილარიონ (ყანჩაველი) ქართველი ახლისა (1776–1844), ჟურნალი ,,რელიგია,’’ 2013, №2, გვ. 45–46.
57. მაქსიმე აბაშიძე (1725-1795) - ,,კათალიკოსი ყოვლისა საიმერეთოჲსა და აფხაზეთისა,’’ მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 2013, №1, გვ. 33-42.
58. Карталино - Кахетинская (Грузиннская) Епархия, ПравославнаяЭнсиклопедия, Т. XXXI, 2013, с. 367-372.
59. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვაწლი უცხოეთის ქართული ქრისტიანული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნებაში (XIX საუკუნის 70-იანი წლები - XXI საუკუნის პირველი ათეული), სამეცნიერო ჟურნალი ,,ლოგოსი,’’ 2013, №7, გვ. 127-133.
60. ახალი ნაშრომები წმ. ამბროსი (ხელაია) აღმსარებლის შესახებ, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2013, №3-4, გვ. 56-60.
61. გორისსავიკარიო, საქართველო,ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 118.
62. ეგზარქოსი ევსევი ილინსკი, საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 561–562.
63. ეგზარქოსი ევგენი ბაჟენოვი, საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 548–549.
64. მთავარეპისკოპოსი დოსითეოს ფირცხელაური (1774 –1830), საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 486–487.
65. დომინიკე მუღაშაშვილი–პაწაძე,საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 479.
66. დმანისის ეპარქია, საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 456.
67. მიტროპოლიტი დავით (ექვთიმე კაჭახიძე), საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 290.
68. გურიის ეპარქია, საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 220.
69. გურია–სამეგრელოს ეპარქია, საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 217.
70. ეპისკოპოსი გრიგოლ დადიანი (1824–1907), საქართველო, ენციკლოპედია, II, თბ., 2012, გვ. 453–454.
71. უცნობი მასალები დიდმოწამე არგვეთის მთავრების დავითისადა კონსტანტინეს წმინდა ნაწილების შესახებ, ჟურნ. "რელიგია", 2011, №3, გვ. 34-46, გამომცემლობა, "სამშობლო".
72. ახალი მასალები ბერ-მონაზონ ბესარიონ ფავლენიშვილის შესახებ, ჟურნალი "უფლისციხე", 2012, №2, გვ 23-32, გამომცემლობა "ნათლისმცემელი".
73. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ეფრემ მეორეს მოგონება წმ.დავით და კონსტანტინეს წმინდა ნაწილების ეკლესიაში დაბრუნების შესახებ, ჟურნალი რელიგია, 2012, №3, გვ. 19–25.
74. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ეფრემ მეორეს მოღვაწეობის ისტორიიდან, საქართველოს ეროვნულ აკადემიასთან არსებული თეოლოგიისა და ეკლესიის ისტორიის კვლევის ცენტრისკრებული "რელიგიის ისტორიის საკითხები,” №2, 2012; გამომცემლობა "ინტელექტი", გვ. 115-125.
75. ქართლ-კახეთის ეპარქია ეგზარქოსობის დროს, ანალები, 2012, №8, გამომცემლობა "ინტელექტი", გვ. 300-330.
76. იოანე ნათლისმცემლის სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში, ჟურნ. "რელიგია", №2, 2012, გამომც. "სამშობლო", გვ. 30-38.
77. ღვაწლი მიხეილ თამარაშვილისა, ჟურნალი "რელიგია", №1, 2012, გამომცემლობა "სამშობლო". გვ. 38-49.
78. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ეფრემის (სიდამონიძე) მოგონება წმ.დავით და კონსტანტინე მხეიძეების წმინდა ნაწილების შესახებ, ჟურნალი "რელიგია", 2011, №3, გვ. 43-46.
79. ცხოველმყოფელი სვეტი, საქართველოს საპატრიარქოს სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, 2011, №1, გვ. 19-25.
80. კავკასიის არმიის სამხედრო ტაძრის ისტორიიდან, ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, 15, თბ., 2011, გვ. 304-323.
81. აკაკი წერეთელი და საქართველოს ეკლესიის ზოგიერთი საკითხი, "ანალები", 2011, №1, გვ. 370-391.
82. აკაკიწერეთელი და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის ზოგიერთი საკითხი, "რელიგია", 2011, №2, გვ. 29-38.
83. საინტერესო სამეცნიერო კრებული (რეცენზია), "რელიგია" 2011, №1, გვ. 94-96.
84. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და აფხაზეთი (საქართველოს კათოლიკოსის მოსაყდრის ლეონიდე ოქროპირიძის მიმართვა აფხაზეთის თავადს ა. შერვაშიძეს), ჟურნალი "რელიგია" 2011, №1, გვ. 25-30.
85. კვართიუფლისა, დიდნისაქმენი, თბ., 2011, გვ. 46-49.
86. მოციქულთა მოღვაწეობა საქართველოში, დიდნი საქმენი, თბ., 2011, გვ. 41-46.
87. ეკლესიის სიწმინდეები საქართველოში, კრებული "ჩვენი ღირსებანი", თბ., 2011, გვ. 11-38.
88. რაფიელი ვანიცკი-ინგილოსბიოგრაფიის, რელიგიის ისტორიის საკითხები, I , 2010, გვ. 179-192.
89. რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს ბიოგრაფიისათვის, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2010, II,
90. საინტერესო ნაშრომი, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2010, II,
91. წმინდა ნინო ქართველთა განმანათლებელი და მოციქულთა სწორი, ჟურნალი "რელიგია", 2010, №4, 25-37.
92. ასურელი მამების სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში, კრებული "ასურელი მამები აღმოსავლურ და დასავლურ საეკლესიო ტრადიციებში", თბ; 2010, გვ. 246-276.
93. უცნობი მასალები XX საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოში არსებული სასულიერო განათლების შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2010, №1 (6), გვ. 244-251.
94. ეგზარქოსი იონა ვასილევსკის (1821-1832.) მოღვაწეობის ისტორიიდან, ისტორიის, ეთნოლოგიისა და რელიგიის შემსწავლელი ცენტრის კრებული, თბ. 2010. გვ. 80-90.
95. რაფიელ ივანიცკი-ინგილო, ჟურნალი "რელიგია", 2010, №1, გვ. 40-49.
96. Имеретинская Епархия, Православная энциклопедия. Т.22. Москва.2010. с. 240-242.
97. მოციქულთა მოღვაწეობა საქართველოში, კრებული "დიდნისაქმენი",თბ. 2010. გვ. 7-12.
98. მოციქულთა მოღვაწეობა საქართველოში, კრებული "დიდნისაქმენი", თბ. 2010. გვ. 7-12.
99. უცნობი მასალები XX საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოში არსებული სასულიერო განათლების შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2010, №1 (6), 244-251.
100. ИоннаХелашвили, Православная энциклопедия. Т.23. Москва.2010.
101. Ионна Василевский - Экзарх Грузии, Православная энциклопедия. Т.23. Москва.2010.
102. Иоанн Митрополит Бодбский (Макаев-მაყაშვილი), Православная энциклопедия. Т.23. Москва.2010. с. 240-242.
104. ეგზარქოსი იონა ვასილევსკის (1821-1832) მოღვაწეობის ისტორიიდან, ისტორიის, ეთნოლოგიისა და რელიგიის შემსწავლელი ცენტრის კრებული, თბ., 2010. გვ. 80-86.
105. ეგზარქოსი იონა ვასილევსკის (1821-1832) მოღვაწეობის ისტორიიდან, ისტორიის, ეთნოლოგიისა და რელიგიის შემსწავლელი ცენტრის კრებული, თბ. 2010. გვ. 80-86.
106. რაფიელ ივანიცკი-ინგილო, ჟურანლი "რელიგია", 2010, №1, გვ. 40-49.
107. Имеретинская Епархия, Православная энциклопедия. Т.22. Москва.2009. с. 240-242.
108. ღვაწლი იონა ხელაშვილისა, ჟურნალი "რელიგია", 2009, №4, გვ. 31-37.
109. ახლად გამოვლენილი მასალები საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ანტონ II-ის მოღვაწეობის შესახებ, ჟურნალი "რელიგია", 2009, №3, გვ. 22-24.
110. საინგილოს ქრისტიანი მოსახლეობა XX საუკუნის 20-იან-40-იან წლებში,
ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2009, №2 (6).
111. ქუთაისის სასულიერო სემინარიის დაარსების ისტორიიდან, თბილისის სასულიერო აკადემიის შრომები, ტ. I, 2009. გვ. 97-111.
112. უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ანთიმოზ ივერიელი, "რელიგია", 2009, №2, გვ. 25-29.
113. წმინდა გიორგის თაყვანისცემის ტრადიცია საქართვლოში, კრებული "დიდაჭარობა", 2009, თბ. გვ. 84-89.
114. იმერეთის ეპარქია ეგზარქოსობის პერიოდში, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2009, №1 (5). გვ. 311-322.
115. წმინდა ელიასხალენი საქართველოში, ჟურნალი "რელიგია", 2009, №1, გვ. 30-36.
116. ეგზარქოსობის პერიოდში არსებული სასულიერო სასწავლებლები, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, 2008, №2 (4). გვ. 245-261.
117. წმინდა ანთიმოზ ივერიელი, ენციკლოპედია _ ქართული ენა, თბ. 2008, გვ. 35-36.
118. შესავალი ნაშრომისა "ქართველ მეფეთა, კათოლიკოს-პატრიარქთა და მღვდელმთავართა მოსახსნებელი", თბ. 2008, გვ. 208.
119. ღვთისმშობლის წილხვდომობის საკითხისათვის, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტისშრომები, თბ., 2008, №1.
120. "კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელის საზოგადოების" მოღვაწეობის ისტორიიდან, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, III, 2008.
121. მოციქულთა სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში, კრებული "წმ. მოციქულ ანდრიას გზით", ხულო, 2008, გვ. 35-39.
122. "ოსეთის სასულიერო კომისიის" მოღვაწეობის ისტორიიდან, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული, თბ., 2007, №2. გვ. 233-239.
123. ქართველ ავტოკეფალისტთა მიმართვა მსოფილიო პატრიარქს (წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი), "ლოგოსი", V, 2007, გვ. 195-208.
124. საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, თბ., 2007, გვ. 1-310.
125. რუსი ეგზარქოსების მოღვაწეობის ისტორიიდან (XIX საუკუნის პირველი ნახევარი), ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული, თბ., 2007, №1. გვ. 240-257.
126. Грузинский Экзархат Русской Православной Церкви, Православная энциклопедия, том XIII, 2006. с. 321-337.
127. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების ისტორიიდან, ჟურნალი "რელიგია", 2006, №1, გვ. 44-49.
128. ქართველი სამღვდელოება XIX საუკუნის პირველ ნახევარში, ჟურნალი "რელიგია და რწმენა", 2006, №1, გვ. 29-38.
129. წერილობითი წყაროები ღვთისმშობლის წილხვდომობის შესახებ, თამარ გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, თსუ, თბ., 2006, გვ. 242-248.
130. Эпископ Кирион, "Ахталский монастырь", подготовка к изданию, введение и коментарии Э. Бубулашвили и З. Схиртладзе Тб. 2006, 5-29; 101-116;
131. ქართველ ავტოკეფალისტთა მიმართვა მსოფლიო პატრიარქს, საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები, VIII, თბ. 2006, გვ. 24-32;
132. ექვთიმე თაყაიშვილი და საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხები, კრ. ექვთიმე თაყაიშვილი, თბ., 2006, გვ. 8-17;
133. From the history of autocephaly of the Georgian church, 2005, p. 42-44;
134. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიიდან, საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ქრისტიანობა, წარსული, აწმყოდამომავალი",2005, გვ. 14-17;
135. ეგზარქოს პავლე ლებედევის (1882-1887წწ.) ანტიქართული მოღვაწეობა, 2004 წლის 31 მაისი _ 4 ივნისი, მოხსენების მოკლე შინაარსები.
136. Заслуга ЭквтимеТакаишвили перед церквю Грузии, Кавказский реферативный журнал, № 3-4, 2005, ст. 280-284;
137. ეგზარქოს პავლე ლებედევის მოღვაწეობის ისტორიიდან, კრ. თსუ, აღმოსავლეთი და კავკასია, თბ., 2005, №3, გვ. 41-48;
138. ეგზარქოს პავლე ლებედევის ანტიქართული მოღვაწეობა, 1882-1887 წლები, საისტორიო მოამბე, № 77-78, თბ., 2004-2005, გვ. 17-26;
139. Общая характеристика деятельности святого священномученника Кириона (Садзаглишвили), შესავლის სახით დართული აქვს ეპისკოპოს კირიონის ნაშრომს: "Культурная роль Иверии в истории Руси", როტოპრიტულ გამოცემას, Тб. 2004, стр. 1-32;
140. ექვთიმე თაყაიშვილი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ, კრ. ექვთიმე ღვთისკაცი, თბ., 2004, გვ. 8-15;
141. ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის წინაშე, "რელიგია," 2004, № 1-2-3, გვ. 22-31;
142. ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის წინაშე, მოხსენების მასალები, 2004, გვ. 4-6;
143. ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობის საკითხები წმ. ილია მართლის (ჭავჭავაძე) ნააზრევში, ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა, თბ., 2004, გვ. 17-20;
144. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ქართული მხედრობის ურთიერთობის ისტორიიდან, "ლოგოსი", II, 2004, გვ. 23-28;
145. რუსეთის ცარიზმის საეკლესიო პოლიტიკა და მისიშედეგები, საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები, VIII, თბ., 2004, გვ. 110-121;
146. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების ისტორიიდან, თსა, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, II, თბ., 2004, გვ. 164-194;
147. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში მოღვაწე ეგზარქოსები, საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები, VII, თბ., 2004, გვ. 104-108;
148. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მხედრობა, საერთაშორისო კონფერენცია ეკლესია და საზოგადოება, რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში, თბ. 2004, გვ. 9-10;
149. Варлам Эристави, Православная энциклопедия, т.IV, М. 2003, ст. 604-605;
150. თბილისის საეკლესიო მუზეუმის დაარსების ისტორიიდან, კრებული "საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები", თბ., 2003, გვ. 219-226;
151. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი 1918-1921 წლების საქართველოში, ჟურნალი "ლოგოსი", 2003, № 1, გვ. 53-64;
152. საქართველოს ეგზარქოსის, ვარლამ ერისთავის მოღვაწეობის ისტორიიდან, კრ. ვალერიან გაბაშვილი _ 90, თბ., 2003, გვ. 101-114;
153. საქართველოს საეგზარქოსოს ისტორიიდან, კრ. "ნათელი ქრისტესი", I, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2003, გვ. 432-447;
154. ცარიზმის საეკლესიო პოლიტიკა და მისი შედეგები (XIX ს. მეორე ნახევარი), "რელიგია", 2003, № 4-5-6, გვ. 27-48;
155.ცარიზმის საეკლესიო პოლიტიკა და მისი შედეგები (XIX ს. მეორე ნახევარი), "რელიგია", 2003, № 1-2-3, გვ. 11-21;
156. ვარლამ ერისთავი სმოღვაწეობის ისტორიიდან, ანალები, № 1, 2002, გვ. 41-47;
157. ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი და საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხი, ვალერიან გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2001, გვ. 15-17;
158. ეგზარქოსების ბრძოლა ქართული საეკლესიო საგალობლების წინააღმდეგ, ჟურნალი "რწმენა და ცოდნა" 2001, № 3, გვ. 45-55;
159. Митрополит Арсен Надибаидзе, Православная энциклопедия, т.III, 2001, ст. 407-410;
160. ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი და საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხი, ანალები, 2002, № 1, გვ. 41-46;
161. საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან, დეკანოზ ვასილ კარბელაშვილი წერილი სტალინს, ჟურნალი "საქართველოს საპატრიარქო", № 4, 2001, გვ. 5-10;
162. აჭარის შემოერთება და ქართველი სამღვდელოება, საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები, V, თბ., 2001, გვ. 198-210;
163. ქართული საეკლესიო საგალობლები ეგზარქოსობის პერიოდში, ქართული საეკლესიო გალობა, ერი და ტრადიცია, თბ., 2002, გვ. 173-202;
164. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი 1918-1921 წლების საქართველოში, ქრისტიანობა საქართველოში: წარსული, აწმყო და მომავალი, თბ., 2000, გვ. 32-34;
165. Некоторые аспекты взаимоотношений церкви и госудаоства 1918-1921 года в Грузии, Христианство: прошлое, настоящее, будущее, Тб. 2000, с. 27-28;
166. ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ქრისტიანობა საქართველოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა, თბ., 2000, გვ. 50-62;
167. კირიონ II-ის (საძაგლიშვილი) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ისტორიიდან, ანალები, 2000, № 2, გვ. 37-42;
168. ილია ჭავჭავაძე და ქართველი კათოლიკენი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული, 1999, გვ. 190-197;
169. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის ტრაგედია და ქართველი სამღვდელოება, თსა სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, თბ., 1999, გვ. 65-85;
170. წმ.მღვდელმოწამე თევდორე კვალთელი, ჟურნალი "საყდარი", 1999, № 2-3, გვ. 95-97;
171. წამებული ბერი _ ბესარიონ ფავლენიშვილი, ჟურნალი "რელიგია", 1999, № 7-8-9, გვ. 77-86;
172. საეკლესიო მუზეუმის დაარსების ისტორიიდან, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომები, IV, თბ. 2002, გვ. 117-122;
173. დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს გაუქმება და მისი რეორგანიზაცია, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომები, III, თბ. 2001, გვ. 159-168;
174. ზაქარია ჭიჭინაძე და ქართველი კათოლიკენი, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომები, თბ. 2000, გვ. 114-118;
175. პეტრე ხარისჭირაშვილი და კონსტანტნოპოლის ქართული სკოლა, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ., 1999, გვ. 218-224;
176. კირიონ II როგორც სიძველეთა მკვლევარი, საქართველოს საპატრიარქო, 1999, № 1, გვ. 18-28;
177. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტი, რეზო კიკნაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბ. 1998 წ., 12-14 ოქტომბერი, სესიის მასალები, გვ. 14-15;
178. ერთი საკითხის დაზუსტებისათვის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ჟურნალი "ბიბლიონი", თბ., 1998, გვ. 78-81;
179. მიხეილ თამარაშვილი _ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი, სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1995 წლის 11-13 ოქტომბერი, თბ. 1998 წ. Gგვ. 87-105;
180. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ეკლესიის ზოგიერთი საკითხი, ჟურნალი "რელიგია", 1997 წ. № 10-11-12, გვ. 45-64;
181. წმ. მღვდელმოწამე თევდორე კვალთელი, ჟურნალი ,,საყდარი", 1999 წ. № 3, გვ. 12-22;
182. ალექსი შუშანიას ცხოვრება და მოღვაწეობა, ჟურნალი ,,საყდარი", 1998 წ. № 2, გვ. 8-18;
183. წმ. ღირსი მამა ალექსი შუშანია, ჟურნალი "საქართველოს საპატრიარქო", 1997, № 1, გვ. 85-88;
184. ზემო იმერეთის სოფ. ვარძიისა და კვიპროსის წმ.კიკოს მონასტრების ურთიერთობის ისტორიიდან, არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 1, თბ., 1993, გვ. 75-89;
185. ზემო იმერეთის სოფ. ვარძიისა და კვიპროსის წმ.კიკოს მონასტრების ურთიერთობის ისტორიიდან, არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 1, თბ., 1993,გვ. 75-89;
186. „ვინმე მესხი" (ივანე გვარამაძე) სამხრეთ საქართველოს ეთნიკური პროცესების შესახებ, ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საინსტიტუთაშორისო რესპუბლიკური კონფერენცია მიძღვნილი ი. გოგებაშვილის 150 წლისთავისადმი, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი-ქუთაისი, 1995, გვ. 3-5;
187. ზ. ჭიჭინაძე ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები,1989, გვ. 97-115;
188. ზაქარია ჭიჭინაძის კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა აჭარაში, ჟურნალი ,,ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში", 1988, № 1, გვ. 74-83;


FaceBook Twitter Google