უცხო ენის გამოცდაზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია
22 ივნისი, 10 საათი

მისაღები გამოცდა საგანში – უცხო ენა (ინგლისური)

გამოცდის ფორმა – ტესტირება/გასაუბრება.

აბიტურიენტთა სია:

გოგონები:

ლეგაშვილი თათია

მახარაძე ნათია

ნაყეური ნინო

რობაქიძე ანი

ტაბახმელაშვილი ქეთი

წამალაშვილი თამარ

ბიჭები

ალუღიშვილი ბაჩანა

ბერიძე ნიკა

გრემელაშვილი ნოდარი

ელისაშვილი თამაზი

კობახიძე ლევანი

ქოქაშვილი გიორგი

შოთნიაშვილი ვლადიმერ

ხაჩიძე მიხეილ

ჯანგველაძე დავით
FaceBook Twitter Google