2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ვადები
გაზაფხულის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები – 22 თებერვალი – 29 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი – 4 ივლისი – 15 ივლისი (ძირითადი გამოცდები)

არდადეგები – 26 ივლისი – 13 სექტემბერი.
FaceBook Twitter Google