პროფესორ ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია “ქართული ზეპირსიტყვიერების ჟანრები”
პროფესორ ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია “ქართული ზეპირსიტყვიერების ჟანრები”

შეხვედრის სრული ვიდეო-ჩანაწერი
FaceBook Twitter Google