მაკა ხარძიანი
ასოცირებული პროფესორი
ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების სასწავლო კურსი
შესახებ
პუბლიკაცია
კურსები
დამატებითი ინფორმაცი

1992-1997 _ სწავლობდა ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მუსიკისმცოდნეობა-საკომპოზიციო ფაკულტეტზე.
1997-2010 _ ზ. ფალიაშვილის სახელობის „ნიჭიერთა ათწლედის მუსიკალური ლიტერატურის პედაგოგი
1998-2007 _ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი
1999-2004 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედებისა და ქართული მუსიკის ისტორიის პედაგოგი
2007 წლიდან დღემდე _ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სპეციალისტი
2010 _ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ნადირობის თემა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში (მზადდება გამოსაცემად)
2011 წლიდან დღემდე _ პედაგოგი ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ინიცირებული, უცხოელი სტუდენტებისათვის შემუშავებული სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში
2014 წლიდან დღემდე _ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის ასოცირებული პროფესორი
2017 წლიდან დღემდე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი.
სამეცნიერო ინტერესის სფეროები:

სვანური მუსიკალური ფოლკლორის კვლევის ეთნომუსიკოლოგიური ასპექტები; მიგრაციული პროცესების ასახვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იძულებით გადასახლებული მოსახლეობის ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ ტრადიციებზე.

რჩეული პუბლიკაციები:

1. სვანური ხალხური სიმღერები (2017) – წიგნი სერიიდან  შევისწავლოთ ქართული ხალხური სიმღერა, 13 სვანური სიმღერის ნოტირებული ნიმუში თანდართული 2 კომპაქტდისკით (შემდგენელი).
2. ისლამ ფილფანი (2018) – მონოგრაფია (ავტორი).


სამეცნიერო პუბლიკაციები რეფერირებულ გამოცემებში:

1. ისლამ ფილფანის საჭუნირო კომპოზიციები _ თანამედროვე ჰომო-პოლყპჰონიცუს-ის ქცევა. ტრადიციული მრავალხმიანობის IX საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებების კრებული (2019)
2. სვანი ეკომიგრანტებით დასახლებულ რეგიონებში მოწყობილი ექსპედიციების ანგარიში. ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საკითხები (გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის XI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული (თბილისი, 2016).
3. სამხმიანი სიმღერების გაერთხმიანების საკითხისთვის ქართულ მუსიკალურ ფოლკორში. ტრადიციული მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებების კრებული (2010).
4. სვანური სამონადირეო მუსიკალური ფოლკლორის კვლევის ეთნომუსიკოლოგიური ასპექტები~. ჟურნალში: სახელოვნებო მეცნიერებათ ძიებანი. #2 (39), 2009.
5. სამონადირეო ცეკვიდან ფერხულამდე?~ ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საკითხები (ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული) (2009)
6. სვანური სამონადირეო სიმღერები~. ტრადიციული მრავალხმიანობის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებების კრებული (2008)
7. სამონადირეო ტრადიციების ასახვა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში~. ტრადიციული მრავალხმიანობის II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებების კრებული (2004).
8. მრავალხმიანობის ტიპის განსაზღვრისა და სამხმიანობის წარმოშობის საკითხისათვის სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში~. ტრადიციული მრავალხმიანობის I საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებების კრებული (2002)

სტატიები და ინტერვიუები:

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ელექტრონულ ბიულეტენში. იხ. http://polyphony.ge/category/publications/biuletin/

სალექციო კურსები:

• ქართული მუსიკის ისტორია – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო თეორიული კურსი ხელოვნებათმცოდნეებისთვის (1999-2004)
• ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო თეორიული კურსი ხელოვნებათმცოდნეებისთვის (1999-2004)

მიმდინარე სალექციო კურსები:

• ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება _ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, ათთვიანი სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების თეორიული და პრაქტიკული კურსები უცხოელი სტუდენტებისათვის. 2011-დღემდე
• ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება _ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, საბაკალავრო თეორიული კურსი. 2014-დან დღემდე
• ქართული ხალხური სიმღერა _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პრაქტიკული და თეორიული კურსი. 2017-დან დღემდე
• ფოლკლორი XX საუკუნის ქართველ კომპოზიტორთა შემოქმედებაში _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო თეორიული კურსი. 2017-დან დღემდე
• ქართული ხალხური სიმღერისა და საეკლესიო გალობის ნოტებზე გადატანა _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პრაქტიკული კურსი. 2017-დან დღემდე.

• 2003 წლიდან დღემდე _ აიპ კავშირი – ქალთა ფოლკლორულ ანსამბლ "ნანინას" წევრი და შემოქმედებითი პროექტების ხელმძღვანელი.
• 2010 წლიდან დღემდე _ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-მწიფო კონსერვატორიის მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ორენოვანი პერიოდული ელექტრონული ბიულეტენის რედაქტორი
• 2015 წლიდან დღემდე _ ვეშაპიძეების საოჯახო ანსამბლის წევრი.
• მონაწილეობს სამეცნიერო, შემოქმედებით და კულტურულ-საგანმანათლებ-ლო პროექტებში.
• ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.


FaceBook Twitter Google