სხვადასხვა
ონლაინ რეგისტრაცია საბაკალავრო პროგრამაზე

აბიტურიენტებმა რეგისტრაციისას უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:


• ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი (ან ცნობა 2021 წლის კურსდამთაბრებულებისათვის)
• ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის დამადასტურებელი საგამოცდო ბარათი
• სარეგისტრაციო ფორმის ელექტრონული ვერსია (იხილეთ სარეგისტრაციო ფორმა)
• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ელექტრონული ასლი
• ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლის ელექტრონული ვერსია
• სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ელექტრონული ასლი (მხოლოდ ვაჟებისთვის)
• ორი ფოტოსურათი ელექტრონული სახით (JPG)
• მოძღვრის რეკომენდაციის ელექტრონული ასლი (იხილეთ სარეკომენდაციო წერილის შაბლონი)
რეგისტრაციისას გასათვალისწინებელი რჩევები!

• დოკუმენტების გამოგზავნისას წერილში მითითებული უნდა იყოს
• აბიტურიენტის სახელი და გვარი;
• დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანირებული სახით;
• ყველა დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს ერთ წერილში;
• თითოეული ფაილი დასათაურდეს ქვემოთ მოყვანილი პრინციპის შესაბამისად.

ფაილის დასათაურების პრინციპი:
სახელი, გვარი, დოკუმენტის სახელი (პირადობა / ატესტატი / სამხედროს დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის) / ფოტო / მოძღვრის სარეკომენდაციო წერილი).

მაგალითად:
• სახელი, გვარი - სარეგისტრაციო ფორმა
• სახელი, გვარი - პირადობა
• სახელი, გვარი - ატესტატი
• სახელიმ გვარი - სამხედროს დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის)
• სახელი, გვარი - ფოტო
• სახელი, გვარი - მოძღვრის სარეკომენდაციო წერილი


ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა საბუთი ელექტრონული სახით უნდა გამოიგზავნოს შემდეგ მეილზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

კონტაქტი:
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი - ეკატერინე ყაზარაშვილი
ტელეფონი: 598 14 84 31


email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

მისამართი:
0179, ქ. თბილისი
ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა № 21

FaceBook Twitter Google