პროფესორ ემანუილ ჯიანოპულოსის ლექცია და მასტერკლასი თემაზე: ბიზანტიური საეკლესიო მუსიკა


26 აპრილს გალობის უნივერსიტეტში ჩატარდა თესალონიკის უნივერსიტეტის პროფესორის, ბიზანტიური საეკლესიო მუსიკის სპეციალისტის ემანუილ ჯიანოპულოსის ლექცია და მასტერკლასი თემაზე: ბიზანტიური საეკლესიო მუსიკა
| Print |