სიახლეები
პირველკურსელთა საყურადღებოდ
რეგისტრაცია იწარმოებს 9-დან 12 სექტემბრის ჩათვლით. სწავლა დაიწყება 16 სექტემბერს. 

რეგისტრაციისას უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. ატესტატის დედანი და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
2. საგამოცდო ბარათი და ამონაწერი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მიღებული ქულის მითითებით

საკონტაქტო პირი - ხათუნა დიდებელი - 577321555
FaceBook Twitter Google