სიახლეები
მაგისტრატურაში ჩაბარების მსრუველთა საყურადღებოდ!
2019–20 სასწავლო წლის შიდა სამაგისტრო გამოცდების განრიგი 24.09.2019 . 10:00 საათი – მუსიკის ისტორია და თეორია (ზეპირი);
26.09.2019. 12:00 საათი – ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) – გასაუბრება;
30.09.2019. 14:00 საათი. უცხო ენა – ინგლისური (ტესტირება/გასაუბრება).
FaceBook Twitter Google