სიახლეები
სამაგისტრო პროგრამის პირველი მისაღები გამოცდის შედეგები
იხილეთ 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამის მისაღები გამოცდის შედეგები მუსიკის ისტორიასა და თეორიაში (ზეპირი):
1. პ/ნ 33001076621 - 47 ქულა
2. პ/ნ 20001014032 - 45 ქულა
3. პ/ნ 01011039480 - 33 ქულა
4. პ/ნ 18001013419 - 89 ქულა
5. პ/ნ 12001064762 - 90 ქულა
6. პ/ნ 14001028181 - 40 ქულა

FaceBook Twitter Google