აბიტურიენტთათვის
ბაკალავრიატი:

საბაკალავრო პროგრამის შიდა მისაღებ გამოცდებზე დაიშვებიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრირებული სრული ზოგადი განათლების მქონე აბიტურიენტები.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ბარდება მხოლოდ ქართული ენა და ლიტერატურა.

შიდა გამოცდები ჩატარდება შემდეგ საგნებში:1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო)

კატეხიზმო


2. ქართული საეკლესიო გალობა და ხალხური სიმღერა


გალობა (ვაჟები და გოგონები)

სიმღერა (ვაჟები)

სიმღერა (გოგონები)სანოტო ნიმუშები:

გალობა (ვაჟები და გოგონები)

სიმღერა (ვაჟები)


სიმღერა (გოგონები)


3. სოლფეჯიო, მუსიკალური ანბანი


მუსიკალური ანბანი

კარნახი (ნიმუში)


კოლოკვიუმი (მუსიკალური მასალის გამოცნობა)

საგალობლები - მოსასმენი მასალა

სიმღერები - მოსასმენი მასალა


4. ინგლისური ენა (გასაუბრება)


ინგლისური ენის საკითხები წერასა და ზეპირშმაგისტრატურა:

სამაგისტრო პროგრამის მისაღებ გამოცდებზე დაიშვებიან შესაბამისი ან მომიჯნავე მიმართულებების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირები.
მაგისტრატურაში მიღება ხდება შიდა გამოცდებით, საერთო სამაგისტრო გამოცდის გარეშე.

შიდა გამოცდები ტარდება შემდეგ საგნებში:


1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო)

კატეხიზმო


2. მუსიკის ისტორია და თეორია (ზეპირი)

საკითხები მუსიკის ისტორიასა და  თეორიაში


3. ინგლისური ენა (გასაუბრება)


ინგლისური ენაშიდა რეგისტრაციისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ტელეფონზე:
032 2 04 11 12;
598 14 84 31
მისამართი: თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის 21 (ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა)
FaceBook Twitter Google