მისაღები გამოცდის პროგრამა მუსიკალურ ანბანში (ტესტი)

  1. მოცემული ბგერიდან დიატონური კილოს აგება;
  2. მოცემული ბგერიდან დიატონური ინტერვალების აგება აღმავალი და დაღმავალი მიმართულებით;
  3. მოცემული ბგერიდან მაჟორული და მინორული სამხმოვანების, სექსტაკორდის და კვარტსექსტაკორდის აგება. აღმავალი და დაღმავალი მიმართულებით;
  4. მცირე მუსიკალური მონაკვეთის ტრანსპონირება დიდი სეკუნდით ზევით და ქვევით;
  5. მოცემული გრძლიობების დაჯგუფება 2/4;  3/4;  4/4  ზომებში;
  6. ბგერების ასოებრივი აღნიშვნის შეცვლა მარცვლოვანით;
  7. ბგერის გრძლიობას უნდა მიეწეროს შესაბამისი პაუზა.
Share Button